✂️နှစ်လယ်ရောင်းအား✂️

ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခမဲ့သဘောင်္

ဆံပင်ဆောင်းပါးများ: ဆံပင်ပုံစံများနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်း

+ ကစားလေ့ကျင့်ဖို့လူတိုင်းဖှယျ